Dating

Åbn portene til selvforbedring ved at bruge disse enkle tips

title:Anoreksi – et spil om kontrol!
forfatter:Wilma Watson
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2677().shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
article::

Titel:
Svar pa det gamle sporgsmal – Hvad er selvopfattelse?

Antal ord:
429

Resumé:
Selvbillede er blevet undersogt af bade psykologer og filosoffer i arhundreder. Selv om der er mange argumenter om, hvad selvbillede pracist er, vil folk vare enige om, at selvbillede har meget at gore med, hvordan en person foler sig selv.

Nogleord:
Selvbillede, selvvard, selvvard, selvforbedring, selv

Artikel krop:
Selvbillede: Selvbillede er blevet undersogt af bade psykologer og filosoffer i arhundreder.

Selv om der er mange argumenter om, hvad selvbillede pracist er, vil folk vare enige om, at selvbillede har meget at gore med, hvordan en person foler sig selv. Nogle vil sige, at selvbillede betyder, hvordan en person ser sig selv i verden. Det, en person gor hver dag – hans eller hendes arbejde, hvordan han eller hun behandler andre, hvor attraktiv han eller hun er for andre – afhanger af hans eller hendes selvbillede. Nogle mennesker har en positiv opfattelse af sig selv, mens andre ikke har det. Man mener, at mennesker, der har en positiv opfattelse af sig selv, har faet at vide, at de er gode eller nyttige. De, der konstant far at vide, at de ikke er gode eller nyttige, har negative opfattelser af sig selv.

Dette forer til en anden definition af selvopfattelse, som er, hvordan andre opfatter en person. Hvis andre ikke nyder en persons selskab, kan personen udvikle et darligt selvbillede(Lær mere om e adultfrie dfinder.com).

https://www.youtube.com/watch?v=zy05-4jHDhM
Hvis andre mennesker ikke finder en person tiltrakkende, kan personen lide af et darligt selvbillede. Folk lagger ofte for stor vagt pa, hvad andre tanker om dem. Det er vigtigt at huske, at ens selvbillede vil andre sig i lobet af livet. De begynder at stole mindre pa, hvad andre tanker om dem, efterhanden som de bliver modne og finder fritidsinteresser og sociale grupper, der accepterer dem. Deres opfattelse andrer sig, efterhanden som de bliver mere veluddannede. At lare en fardighed eller lare mere om verden kan have en positiv indvirkning pa en persons selvvard()(https://www.womenshealthmag.com/relationships/g19988460/life-changing-dating-tips/).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *